Inspiratiesessie TSO

Inspiratiesessie TSO

Inspiratiesessie TSO

Status

40 open

Prijs

€ 50

Aanbieder

Expertisecentrum Orion

Datum

29 Mrt 2022 van 15:00 tot 16:30

De inspiratiesessie is een eerste kennismaking met het thema Traumasensitief Onderwijs. In vogelvlucht word je meegenomen in wat ‘trauma’ precies is, hoe het ingrijpt op de (hersen)ontwikkeling en hoe Traumasensitief Onderwijs van betekenis kan zijn voor kwetsbare leerlingen. We gebruiken theorie en koppelen dit aan de praktijk. Onderwijs van betekenis kan zijn voor kwetsbare leerlingen. We gebruiken theorie en koppelen dit aan de praktijk.

Datum

29 Mrt 2022 om 15:00

Prijs

€ 50

Thema

Traumasensitief Onderwijs

Type training

Webinar

 

Traumasensitief Onderwijs (TSO) is enorm in ontwikkeling, zowel internationaal als in Nederland. Stichting Orion doet wetenschappelijk onderzoek naar ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma binnen de speciaal onderwijs populatie en heeft het verder ontwikkelen en borgen van Traumasensitief Onderwijs als een van haar speerpunten. Tijdens deze sessie krijg je inzicht in wat trauma is en hoe een traumasensitieve benadering leerlingen kan helpen. Aan het einde van de sessie heb je zicht op:

  • Wat trauma is en hoe is dit zichtbaar in de klas.
  • Wat de invloed is van trauma op de ontwikkeling van een kind.
  • De invloed van stress op het functioneren van een kind.
  • Hoe de kennis over trauma ingezet kan worden in de praktijk.