Stichting Orion werkt al jaren samen met het samenwerkingsverband Amstelronde. Door het delen van expertise op klas- en schoolniveau zetten we in op een duurzame ontwikkeling met als doel het verstevigen van het regulier onderwijs. Leerlingen uit de regio Amsterdam die zijn aangewezen op speciaal onderwijs gaan meestal naar diverse scholen voor speciaal onderwijs van Orion in Amsterdam.

Werkwijze

De adviseurs vanuit het expertisecentrum worden ingezet bij ondersteuningsvragen op (speciale) basisscholen die onderdeel uitmaken van Amstelronde. Alle scholen van Amstelronde hebben uren gekregen (de zogenoemde strippenkaart), die ingezet kunnen worden bij het expertisecentrum. Zij worden of door de scholen rechtstreeks ingezet of door het ondersteuningsteam. 

Het eerste aanspreekpunt voor scholen bij het realiseren van de extra ondersteuning is de contactpersoon vanuit het expertisecentrum.  De adviseurs maken samen met de directeur of intern begeleider van elke school een plan voor het huidige schooljaar. Het is uiteraard aan de school op welke manier zij de strippen in willen zetten. 

Ervaring Montessorischool De Linde

Montessorischool De Linde maakt sinds 2019 gebruik van de inzet van de gedragsspecialist vanuit Orion. De gedragsspecialist ondersteunt de leerkrachten in het versterken van hun klassenmanagement en zij werkt nauw samen met de directie en interne begeleiding. De gedragsspecialist is onderdeel van het team en beweegt zich vrij in de school, zij vormt een vraagbaak voor leerkrachten en ouders. Ook verzorgt zij themagerichte leerteams na schooltijd zoals bijvoorbeeld over Traumasensitief Onderwijs. Zij verkent de interne zorgstructuur en stemt wekelijks af met de intern begeleider.

"In het contact laat Denise Fehres zien dat zij beschikt over een open en meedenkende houding. Zij toont zich flexibel en heeft kennis van het montessorionderwijs en de wijze waarop individuele begeleiding geoptimaliseerd kan worden. Zij kijkt hierbij altijd naar de krachten vanuit het kind zelf." Aldus Martine Lammerts, intern begeleider van Montessorischool De Linde. Montessorischool De Linde maakt gebruik van onze dienst en zet in op een duurzame voortzetting gezien de positieve reactie van het team en de inhoudelijke bijdrage van haar zelf in dit team. "Denise laat zien dat ze met plezier haar werk uitvoert en neemt anderen mee in haar enthousiamse. Het is zowel een inhoudelijke als ook een aangename aanvulling voor onze school."