De LINK is er voor leerlingen die vanwege angst- en stemmingsproblematiek thuis zitten. Op de LINK kunnen leerlingen hun schoolgang weer normaliseren. Door hun onderwijsbehoeften te formuleren en ze voor te bereiden op een passende plek binnen het voortgezet onderwijs, kunnen zij hun loopbaan in het regulier voortgezet onderwijs vervolgen. Zo krijgen zij op een rustige, veilige plek begeleiding en onderwijs van ervaren docenten, begeleiders en hulpverleners die gespecialiseerd zijn in leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.  Er wordt nauw samengewerkt met de eigen behandelaar uit de ggz, de ouders en de school van herkomst.

De belangrijkste doelen zijn:

  • het weer normaliseren van de schoolgang
  • het oppakken van schoolse vaardigheden
  • het versterken van het vertrouwen in eigen kunnen

Succeservaringen

De leerlingen hebben behoefte aan een zeer rustige en overzichtelijke omgeving en een pedagogisch aanbod dat werkt vanuit het in kleine stappen opdoen van succeservaringen, positieve bejegening van de jongeren en veel ruimte voor individuele aanpassingen. Het gaat om leerlingen:

  • die binnen de school van herkomst (langdurig) verzuim hebben laten zien
  • met een (complexe) angstproblematiek die intensieve begeleiding nodig hebben
  • met een leeftijd van 12 t/m 18 jaar
  • met het niveau praktijkonderwijs tot en met gymnasium