Expertisecentrum Orion levert een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs met de reguliere scholen. We bieden ondersteuning op kind-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een observatie, kortdurende ondersteuning van de leerling, coaching-on-the-job, intervisie begeleiding, beeldcoaching of het verzorgen van een workshop, studiedag of training. Hierbij ligt de focus op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals.

Onze kracht is dat we vanuit onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag kunnen maken naar het regulier onderwijs. Kijk snel bij onze expertise voor uitgebreide informatie over onze specialisaties en ons aanbod aan webinars, workshops en trainingen.