Om te komen tot een passend aanbod dat aansluit bij de wensen van de school gaan we snel en eenvoudig te werk. Het onderstaande stappenplan geeft u kort inzicht in het complete proces dat we samen met u doorlopen.

Stap 1: Aanvraagformulier 

Als opdrachtgever vult u het aanvraagformulier in om zo uw interesse kenbaar te maken in ons aanbod. 

Stap 2: Het intakegesprek 

Na het indienen van het aanvraagformulier streven wij ernaar om binnen 3 werkdagen telefonisch contact met u op te nemen. Tijdens dit telefonische intakegesprek gaan we verder in op uw wensen zodat we ons aanbod het beste kunnen afstemmen

Stap 3: Offerte 

Na de intake zal er een offerte worden gemaakt waarin de afspraken, de verwachte tijdsinvestering en de kosten uiteengezet worden. We streven ernaar deze binnen een aantal dagen na intake te versturen per mail.

Stap 4: Aan de slag! 

Wanneer u akkoord gaat met de offerte kan in overleg gestart worden met de afgesproken werkzaamheden. 

Stap 5: De evaluatie 

Afhankelijk van de duur van het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats. Tijdens deze evaluatie zal worden besproken of de ondersteuning voldoet aan de wensen en verwachtingen. Indien van toepassing worden er nieuwe en/of aanvullende afspraken gemaakt. Daarnaast zal u na afronding van de opdracht gevraagd worden uw medewerking te verlenen aan een korte evaluatie.