Teamleider bovenbouw VMBO BB-KB/ BB praktijk

Voor onze school Orion College Drostenburg zijn wij op zoek naar een teamleider voor de afdeling vmbo basisberoeps- (vmbo bb)/ vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb) + de bovenbouw van onze praktijkafdeling. De vacature ontstaat mede door interne wisselingen.

Informatie over onze school
Orion College Drostenburg is een VSO-school voor leerlingen met een lichamelijke beperking, een chronische aandoening en/of een internaliserend gedragsprobleem. Sinds 2017 zitten we op een nieuwe locatie in Amsterdam Venserpolder en hebben 280 leerlingen die veelal een traject op maat volgen. Binnen de school werken naast de docenten ondersteuners met expertise op verschillende vakgebieden. Te denken valt aan zorgcoördinatoren, Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO), Altra, Levvel en Reade. Naast de reguliere klassen zijn er vijf ondersteuningsklassen voor leerlingen met extra-ondersteuningsbehoeften.

Takenpakket teamleider vmbo bb-kb / bovenbouw praktijk
De teamleider vmbo bb-kb / bovenbouw praktijk op Orion College Drostenburg:

 • is leidinggevende en eerste aanspreekpunt van het docententeam dat lesgeeft aan de vmbo bb-kb /bovenbouw praktijk leerlingen;
 • geeft samen met de zorgcoördinator leiding aan het cyclische proces van groepsbesprekingen;
 • organiseert oudergesprekken, ouderavonden, leerteambijeenkomsten, toetsafnames (JIJ! toetsen);
 • is eerste aanspreekpunt voor roosterwijzigingsverzoeken, neemt deel aan het wekelijkse roosteroverleg;
 • stuurt het examentraject aan -van zowel onze vmbo bb-kb als van onze praktijkleerlingen- en is op de hoogte van de bijbehorende wet- en regelgeving;
 • is in staat data op te stellen en te analyseren op leerling-, groeps- en schoolniveau;
 • is lid van de Commissie van Begeleiding (CvB);
 • is lid van het MT samen met de teamleiders, een zorgcoördinator en de directie;
 • is contactpersoon voor de OSB, waarmee Orion College Drostenburg een symbiose-overeenkomst heeft;
 • is contactpersoon voor de Orion Werkstraat;
 • is verantwoordelijk voor de voorbereiding en aansturing van de team-, afdelingsvergaderingen en studiedagen.

Functie-eisen / eisen aan de kandidaat:

Algemeen

 • Een afgeronde lerarenopleiding, bij voorkeur een tweede- of eerstegraads;
 • In bezit van een aanvullende opleiding (bijvoorbeeld Master EN) of de bereidheid zijn/haar kwalificaties uit te bouwen met een aanvullende opleiding;
 • Affiniteit met, kennis van en ervaring met leerlingen met (gedragskenmerken van) een autismespectrumstoornis en/of internaliserende gedragsproblemen en/of een chronische aandoening;
 • Humor en relativeringsvermogen;
 • Daadkrachtige persoonlijkheid, oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding;
 • Werkt planmatig en opbrengstgericht;
 • Toont initiatief;
 • Weet draagvlak aan te boren en te bestendigen;
 • Communicatief en sociaal vaardig in het contact met onder andere leerlingen, ouders, collega’s en externe specialisten.

Coaching en begeleiding

 • Is bekend met het werken met de kijkwijzer;
 • Bewezen kennis van en ervaring met het ADI (les)model;
 • Sterk in het planmatig coachen en begeleiden van collega’s;
 • Sterk in het sturen van groepsdynamica en klassenmanagement en in staat leerlijnen te vertalen naar concreet handelen van docenten;
 • Sterk in het overdragen van kennis en vaardigheden aan collega’s.

ICT-vaardigheden

 • Je bent ICT-vaardig en je ziet ICT als middel om efficiënt te werken.
 • Ruime kennis van en ervaring met het werken in Google Workspace;
 • Ruime kennis van en ervaring met het werken met Google Classroom;
 • Ruime kennis van en ervaring met het werken in Magister en Somtoday;
 • Ruime kennis van en ervaring met het opstellen van PTO’s en PTA’s en de vertaling daarvan naar Magister en Somtoday.

Aansturen veranderingsprocessen

 • De kandidaat heeft ervaring met het inzetten, aansturen en borgen van veranderingsprocessen;
 • De kandidaat beschikt over een goede schrijfvaardigheid;
 • Ervaring met het opstellen van beleidsstukken en protocollen op organisatieniveau.


Verdere informatie
Voor verdere informatie over onze school in het algemeen en de vacature in het bijzonder kun je contact opnemen met Agnita Kingma (06-40809437 / a.kingma@orion.nl) en/of Erik Scheerder (06-83945600 / e.scheerder@orion.nl). Het nummer van de school is 020-6111213.

Een sollicitatiebrief
Een sollicitatiebrief + cv kun je per mail richten aan Agnita Kingma a.kingma@orion.nl en Erik Scheerder e.scheerder@orion.nl. Wij ontvangen jouw reactie graag zo spoedig als mogelijk maar uiterlijk vrijdag 18 juni 2021.

Procedure
Er wordt tegelijkertijd intern en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne (Orion)kandidaat.

 

 

 

 

Vacature details

 • Teamleider
 • Vast
 • 32-40 of fulltime
 • Startdatum: Zo snel mogelijk

Contact