Enthousiaste Intern Begeleider

Voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige leeromgeving. Ben jij als geen ander in staat om leerkrachten hierbij te stimuleren en te ondersteunen? Dan is deze functie een leuke baan voor jou! 

Algemene informatie over de school 
Orion College Noord bereidt leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar voor op de toekomst. De aandacht is gericht op de ondersteuningsbehoeften die zij hebben als gevolg van een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomstige gedrags- en/of psychische problematieken. Wij bieden excellent onderwijs binnen een veilig schoolklimaat, dat aansluit bij de cognitieve en praktische vaardigheden van onze leerlingen. Het aangeboden onderwijs draagt bij aan de kwalificatie, socialisatie en allocatie van de leerling. Hierin is expliciet aandacht voor de sociaal-maatschappelijke competenties, burgerschap, werknemersvaardigheden en zelfredzaamheid. Ons onderwijs wordt op een praktische, thematische en betekenisvolle wijze aangeboden, waarbij wordt aangesloten bij de belevingswereld van de leerlingen. Het wordt betekenisvol doordat we bekende, concrete, alledaagse situaties nabootsen, waaraan de leerstof wordt gekoppeld. Hierdoor leren de leerlingen op een ervaringsgerichte wijze wonen, werken en vrije tijdsbesteding. Wij hebben drie leerroutes binnen onze school die corresponderen met de volgende uitstroommogelijkheden:

 1. Arbeid en MBO (Pro Roc) niveau 1 en 2
 2. Beschut werk
 3. Dagbesteding

Wie zoeken we?
We zien een ontwikkeling in de leerlingpopulatie en zijn dan ook op zoek naar een intern begeleider die enthousiast wordt van het werken met deze doelgroep. Bovendien zoeken we iemand die het als een uitdaging ziet om excellent onderwijs te bieden aan onze leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en die ons kan helpen inspelen op de verwachte veranderingen. Zo zien we een daling van het aantal leerlingen dat een PRO-ROC traject aankan, maar verwachten we een toename van het aantal leerlingen met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren (IQ <35-50, leerroute A-/A). Deze leerlingen zijn veelal aangewezen op een zeer kleinschalige setting (ongeveer 3 volwassenen op 7 leerlingen of 2 volwassenen op 10-12 leerlingen). Ook verwacht de school een lichte toename van het aantal aanmeldingen vanuit het SO cluster 4. Ten slotte zien we een toename van het aantal leerlingen met NT2 problematiek, in combinatie met (l)vb.

Hoe zien we jouw rol?
Als intern begeleider ben je in staat om leerkrachten op een inspirerende wijze te coachen en te begeleiden, steeds gericht op het verder ontwikkelen van het onderwijs aan onze speciale doelgroep. Dit doe je zodat onze leerlingen het beste onderwijs krijgen dat zij verdienen. Je zorgt voor een goede verbinding tussen het beleid van ons onderwijs en de dagelijkse praktijk en geeft (des)gevraagd advies waar nodig. Vanzelfsprekend ben je daarbij een prettige gesprekspartner. Verder horen deze taken ook bij jouw rol:

 • Beleid ontwikkelen op onderwijskundig gebied (doorlopende leerlijnen).
 • Verder vormgeven van onze ambitie om schoolbreed vanuit eenzelfde thema te werken, waarop de praktijkvakken en de lessen in de klas zijn afgestemd. Hierin zitten zowel de praktische, didactische als sociaal-maatschappelijke leerdoelen verweven. Waar dit van meerwaarde is, doen we dit groepsdoorbroken, zodat elke leerling op zijn/haar eigen niveau bediend wordt.
 • Begeleiden en coachen van leerkrachten bij het interpreteren van gegevens over didactische ontwikkeling van leerlingen.
 • Monitoren en analyseren van het didactische proces en de opbrengsten en het opstellen van periodieke management rapportages in dit kader.
 • Deelnemen aan de besprekingen van de Commissie van Begeleiding en MDO.
 • Als deskundige binnen de organisatie deelnemen aan en/of het leiden van projectgroepen of stuurgroepen binnen de organisatie.
 • Vanuit de didactische discipline deelnemen aan groepsbesprekingen.
 • Bijhouden van en inspelen op onderwijskundige ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving.
 • Een bijdrage leveren aan het samenwerken, samen leren en samen onderzoeken als team.

Wat vragen we van jou?

 • Goede kennis van onderwijs aan de doelgroep
 • Een afgeronde IB-opleiding of een relevante opleiding zoals Master (S) EN.
 • Kennis van traumasensitief onderwijs of bereid zijn zich hierin te scholen.
 • Oog voor de individuele behoeften van de leerlingen, ieder kind is anders.
 • Sterk in het maken van (didactische) analyses en onderzoek op een planmatige wijze.
 • Gericht zijn op een positief klassenklimaat.
 • Bekendheid met het ADI-GIP model.
 • Kunnen werken met Parnassys (is een pré).
 • Heldere communicatie naar ouders en leerkrachten, waarbij je vizier doel- en oplossingsgericht is.
 • Een open houding. 
 • Goed kunnen samenwerken.
 • Een onderzoeksmatige houding heeft en keuzes weet te maken op basis van data en wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken.

Wat bieden we?

 • Een uitdagende baan waarbij je écht het verschil maakt voor een bijzondere doelgroep.
 • Een team in ontwikkeling met enthousiaste en bevlogen collega’s.
 • Een interessante en veelzijdige baan op een school die excellent onderwijs biedt.
 • Bij Orion vinden we continue leren en ontwikkelen belangrijk voor alle medewerkers.
 • Een groot netwerk van samenwerkingspartners binnen onderwijs en jeugdzorg.
 • Salaris passend bij je ervaring, op basis van de CAO Primair Onderwijs.

Ben je enthousiast en wil je solliciteren? 
Neem voor meer informatie contact op met Margo van Els, directeur Orion college Noord, via mail m.vanels@orion.nl of telefonisch op 020 362487 of 0683945618. Wil je gelijk solliciteren? Stuur dan je motivatie met CV naar Margo van Els. Graag vóór 10 juni 2023, want dan sluiten we de vacature. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 20 juni. Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Vacature details

 • Interne begeleider
 • Vast
 • 32-40 of fulltime
 • Startdatum: In overleg

Contact