Zorgcoördinator met hart voor onze leerlingen

De Van Detschool in Amsterdam-Zuid zoekt z.s.m. een zorgcoördinator (0,8 - 1,0).

Wie wij zijn 

De Van Detschool is onderdeel van Stichting Orion en is een school voor speciaal onderwijs (PI-cluster 4 school), waar onderwijs en ondersteuning wordt gegeven aan leerlingen van 4 -12 jaar. Op onze school zitten veel kinderen met psychiatrische problematiek, bijvoorbeeld kinderen met autisme, ADHD, of kinderen met sociaal-emotionele problematiek. Op de Van Detschool zitten ongeveer 170 leerlingen, waarvan een deel een stoornis heeft in het autismespectrum heeft. Wij bieden onderwijs in een trauma-sensitieve leeromgeving en creëren voorwaarden om belemmeringen te overwinnen en leren zo optimaal mogelijk te maken. Dit doen we samen, in een sterk professioneel team en met partners uit de jeugdhulp en GGZ; die ook binnen de school werken. 

Jouw rol en wat je gaat doen (in ‘t kort) 

Als zorgcoördinator ondersteun je de leerkrachten en onderwijsondersteuners om de onderwijs en ondersteuningsbehoefte van een leerling te bepalen en deze pedagogisch-didactisch uit te voeren. Je coacht (samen met de intern begeleiders) de leraren bij de uitvoering en het versterken van de kwaliteit van hun professioneel handelen. Je bewaakt de algehele ontwikkeling van leerlingen en adviseert bij het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Je verricht incidenteel diagnostiek, observatie, begeleiding en behandeling en zet waar nodig passende ondersteuning en behandeling in via de jeugdhulp en ggz-partijen in de school. 

Verder heb je als zorgcoördinator mede-verantwoordelijkheid over de beleidsontwikkeling van het zorgbeleid en coördineer je het zorgbeleid en de werkzaamheden van de Commissie voor de Begeleiding (CvB). Dit doe je samen met collega zorgcoördinatoren. 

Wat we vragen: 

 • Gedragswetenschappelijke opleiding (psychologie of orthopedagogiek)
 • Brede theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van leerlingbegeleiding en de zorgstructuur 
 • Kennis van de organisatie van onderwijskundige processen 
 • Inzicht in de organisatie van het speciaal onderwijs 
 • Kennis van de sociale kaart binnen de regio Amsterdam 
 • Vaardigheid in het begeleiden van professionals 
 • Vaardigheid in het opstellen van een plan van aanpak en handelingsplannen
 • Affiniteit met onze doelgroep 
 • Ervaring in soortgelijke functie en (SO) onderwijs is wenselijk, maar niet noodzakelijk

Wat wij bieden 

Naast goede begeleiding binnen het kernteam zorg bieden we je een divers en innovatief team met hart voor de leerlingen, ouders én collega's! We zijn een gemotiveerd team dat niet alleen keihard werkt, maar dat ook samen successen viert. We zijn een school waar traumasensitief onderwijs, opbrengstgericht (samen)werken en veiligheid, speerpunten zijn. We bieden je een tijdelijke baan met uitzicht op een vaste baan. Je wordt ingeschaald volgens CAO-PO afhankelijk van je achtergrond en ervaring. 

Wil je meer informatie en/of gelijk solliciteren? 

Meer informatie over onze school en onderwijs kun je vinden op onze website www.vandetschool.nl. 

Voor vragen en extra informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Sander Glas, directeur van de school (06-46119684) of over de inhoud van de functie met Veerle Stoute, zorgcoördinator (06-40557135). Je motivatiebrief en CV kun je per mail sturen naar s.glas@orion.nl (directeur).

Vacature details

 • Zorgcoördinator
 • Vast
 • 32-40 of fulltime
 • Start date:" In overleg

Contact