Voor wie

Onze werkwijze

Actueel

Onze partners

Welkom bij Expertisecentrum Orion

 

Ons doel is zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te versterken om zoveel mogelijk leerlingen een passende plek te bieden binnen het regulier onderwijs, thuisnabij. Zo delen we niet alleen onze kennis binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs, maar óók met het regulier onderwijs.

Op basis van de ondersteuningsvraag vanuit de school bieden onze adviseurs ondersteuning aan op leerling-, leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een observatie, kortdurende ondersteuning van de leerling, coaching-on-the-job van de leerkracht, intervisiebegeleiding, beeldbegeleiding. Ook hebben we een divers aanbod van workshops, webinars en trainingen.

We werken vanuit de oplossingsgerichte benadering, zijn handelingsgericht en zetten in op een duurzame samenwerking. Onze kracht is dat we door onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs gemakkelijk een vertaalslag kunnen maken naar het regulier onderwijs.