Bij Expertisecentrum Orion geloven we in de kracht van delen. Waarom alleen doen als het samen kan? 

Door het delen van expertise op klas- en schoolniveau zetten we in op een duurzame ontwikkeling met als doel het verstevigen van het regulier onderwijs. Hierin is Expertisecentrum Orion het gezicht van Amsterdam en omgeving. We bieden preventieve en curatieve ondersteuning op maat en beschikken over veelzijdige en actuele kennis met sterke wortels in het (speciaal) onderwijs.   

Eigenaarschap

Om de inzet zo duurzaam mogelijk te maken, kijken we naar mogelijkheden en kansen die de huidige context biedt. Door een betrokken en flexibele benadering vindt Expertisecentrum Orion altijd een passend aanbod. Onze focus ligt op het versterken van de competenties, talenten en mogelijkheden van onderwijsprofessionals in het regulier onderwijs. Alle betrokkenen krijgen de ruimte te handelen naar eigen inzicht. 

Gelijkwaardigheid

Door een gelijkwaardige samenwerking met scholen, waarin verantwoordelijkheid, kennis en zorg gedeeld worden, ontstaat verbinding en kracht. We vertrouwen op elkaars kennis en ervaring. Hierdoor is iedereen autonoom, betrokken en verantwoordelijk. We gaan uit van ieders deskundigheid en inzet in een proces waar we de uitkomst nog niet van weten maar waar het uitgangspunt beweging en verbetering is. 

Gezamenlijkheid

Met alle partners onderhouden we een goede relatie die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, integriteit en transparantie. Het expertisecentrum heeft een uitgebreid netwerk van scholen en onderwijsgerelateerde organisaties. Om dit netwerk sterk en veerkrachtig te houden staat samenwerking centraal. Door een persoonlijke benadering en oprechte betrokkenheid investeren wij in het creëren van sterke samenwerkingsrelaties. Onze samenwerkingen blijken duurzaam en innovatief. Veel van de samenwerkingen bestaan al meerdere jaren!