Beeldbegeleiding is samen kijken naar momenten van kracht, reflecteren op het zichtbare leerkrachtgedrag en je bewust worden van het effect op de leerling(en). Het is inspirerend, motiverend en geeft de aanzet tot professionele groei! 

Meest effectieve vorm 

Beeldbegeleiding wordt in het onderwijs steeds vaker ingezet om leerkrachten te professionaliseren. Het zien van de eigen opnames van klassensituaties blijkt één van de meest effectieve vormen van begeleiding te zijn. Het leidt in korte tijd tot het analyseren van het eigen, zichtbare leerkrachtgedrag en het effect daarvan op leerlingen. In het beeld is namelijk goed te zien wie je bent als leerkracht en welk deel je verder zou kunnen ontwikkelen. Het startpunt van beeldcoaching zijn altijd je kwaliteiten. Wat werkt en waar ben je nu tevreden over? Hoe kan je dit effectieve leerkrachtgedrag vaker inzetten? De beeldbegeleider ondersteunt en begeleidt de leerkracht in dit reflectieve proces van begin tot eind. 

Traject 

Het traject start met een intakegesprek met als doel de leerwens/ontwikkelingsvraag van de leerkracht helder te krijgen. Vanzelfsprekend is de leerkracht hierin leidend en probeert de beeldbegeleider al vragend de gedachten en gevoelens helder te krijgen. Verder wordt gesproken over het verloop van het traject, de voorwaarden die hieraan ten grondslag liggen en maken we onderling afspraken. 

Tijdens de klassenopnames komt de beeldbegeleider in de klas om een aantal beeldopnamen te maken. Dit beeldmateriaal wordt door de beeldbegeleider bekeken, geanalyseerd en gemonteerd. Eventueel wordt dit filmpje gedeeld met de leerkracht op een beveiligd, AVG proof platform. Ter voorbereiding op het begeleidingsgesprek bekijkt de leerkracht de eigen beelden en vult daarna een kijkwijzer in. 

Mirco kijken

In het hierop volgende begeleidingsgesprek kijken leerkracht en beeldbegeleider samen, gedetailleerd, naar de beelden en bespreken wat er zichtbaar is en waar momenten van kracht aanwijsbaar zijn. Deze manier van kijken, waarin we het beeld steeds stilzetten, wordt ook wel micro-kijken genoemd en geeft veel zinvolle informatie. Het eind van het gesprek vormt de opmaat voor het volgende filmmoment. De focus ligt op bewustwording van het effectieve  leerkrachtgedrag en hoe deze in te zetten in complexere situaties. 

Bovenstaande cyclus vindt drie keer plaats gevolgd door een eindgesprek. Dit is de afronding van het traject en wordt door zowel de beeldbegeleider als de leerkracht voorbereid. Het proces wordt besproken en er wordt nader ingezoomd op de opbrengst voor de leerkracht. In hoeverre is de leerwens/ontwikkelvraag van de leerkracht beantwoord en waarin is dat zichtbaar? Hoe ga je nu verder en wat heb je daarvoor nodig?

Meer weten? Neem contact met ons op.