Informatie binnen handbereik

 

Op deze pagina vindt u diverse verslagen om in te zien en/of te downloaden. Met deze documenten legt Orion publieke verantwoording af aan ouders, personeelsleden, de medezeggenschapsraden, de rijksoverheid, de gemeente Amsterdam en alle andere belanghebbenden. Een helder en open download bestand is daarvoor essentieel.

Wij stellen uw reactie of vragen op prijs. Wij nodigen u uit dit te doen via info@orion.nl.