Samen met de openbare besturen streeft Stichting Orion naar kwalitatief goed onderwijs voor elk kind. Nauw en intensief samenwerken met verschillende partners vinden we erg belangrijk. Zo hebben onze scholen een eigen netwerk aan vaste partners dat aansluit bij de leerlingpopulatie van de school. Alleen op die manier kunnen we in onze omgeving een passend netwerk bieden van goed onderwijs. 

Expertisecentrum Orion bouwt verder op de contacten die de stichting en de scholen al hebben gelegd. Het aanbod van het expertisecentrum draagt bij aan het mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen de muren van de eigen school. Tegelijkertijd weten we dat in gevallen van comorbiditeit en complexe problematiek, het speciaal onderwijs van toegevoegde waarde kan zijn voor de ontwikkeling van de leerling. We hechten grote waarde aan het in hun kracht zetten van leerlingen én onderwijsprofessionals door het versterken van persoonlijke kwaliteiten.

Expertisecentrum Orion werkt samen met Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam- Diemen, Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Amsterdam- Diemen en Samenwerkingsverband Amstelronde Passend Onderwijs. Een compleet en actueel overzicht van onze samenwerkingspartners per school vindt u in het bestuursverslag 2020 welke u kunt inzien op www.orion.nl en de pagina met downloads.