Aan welke voorwaarden moet een leerkracht voldoen wil hij op effectieve wijze het hoofd kunnen bieden aan moeilijk verstaanbaar gedrag? Wat heeft een leerkracht nodig om met dit type leerlingen om te kunnen gaan en een werkbare onderwijsleersituatie te creëren? Welke factoren zijn hierin bepalend en kunnen als leidraad fungeren bij het vinden van de juiste weg? 

Moeilijk verstaanbaar gedrag, voor wie eigenlijk?

Wat is ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’? En voor wie is het moeilijk? Voor de leerkracht, de ouders of misschien wel voor het kind zelf? Het antwoord hierop is dat het voor alle betrokkenen lastig is om hier goed mee om te gaan. De complexe praktijk op veel scholen in Amsterdam en omgeving vraagt dan ook veel van zijn leerkrachten én leerlingen. Onze ervaring is dat door het toepassen van eenvoudinge interventies snel een prositieve verandering plaatsvindt. 

De belangrijkste factor is natuurlijk de leerkracht en hoe deze toegerust is om te gaan met de bestaande problematiek. Visie, grondhouding en pedagogisch vakmanschap zijn daarbij essentieel. Gedragsmoeilijke leerlingen hebben een leerkracht nodig die adequaat afstemt op hun specifieke onderwijsbehoeften én inzet op de relatie. Hierdoor vermindert het probleemgedrag en kan op den duur zelfs verdwijnen. Expertisecentrum Orion helpt leerkrachten zich verder te professionaliseren op dit gebied. 

Iedere leerling is anders, iedere leerkracht is anders en iedere klassensituatie is anders. Door samen nauwkeurig te kijken naar de wijze waarop deze factoren op elkaar inwerken kan een adequate handelingswijze ontstaan waarbij de leerkracht én de leerling zich competent en gewaardeerd (gaan) voelen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.