Voor veel leerlingen is het leven niet zonder zorgen. Mishandeling, scheiding, armoede en andere vormen van stress in de directe leefomgeving kunnen een negatieve impact hebben op het leren en gedrag van leerlingen. Voor deze leerlingen kunnen leerkrachten en andere onderwijsprofessionals het verschil maken: de school als baken van veiligheid, rust en vertrouwen. 

Het verschil maken

Binnen Traumasensitief Onderwijs leer je vanuit kennis over hersenontwikkeling wat de impact is van ingrijpende levensgebeurtenissen. Je leert anders kijken naar gedrag en bovenal hoe je jouw leerlingen tot leren en ontwikkeling kunt laten komen. We werken aan duurzame schoolontwikkeling van binnenuit, met oog voor de gezondheid van de organisatie en een warme samenwerking met anderen.

Ook op weg? Klik hier voor ons aanbod.

Publicaties

Onderzoekend Orion neemt landelijk het voortouw bij de ontwikkeling van Traumasensitief Onderwijs - door onderzoek, praktijkontwikkeling, training & implementatie.

Klik hier voor deze vrij te downloaden publicaties.