Naast de workshops waar je je als individuele deelnemer voor kunt aanmelden biedt Expertisecentrum Orion meerdere sessies aan die je als team/ school kunt afnemen.

Inspiratiesessie

De inspiratiesessie is een eerste kennismaking met Traumasensitief Onderwijs. In deze sessie word je meegenomen in wat ‘trauma’ is, hoe het doorwerkt op het leren en gedrag en hoe je als school en leerkracht nog meer van betekenis kunt zijn voor kwetsbare leerlingen. We schetsen een beeld van wat Traumasensitief Onderwijs is, vanuit theorie en onze praktijk. 

Voor iedereen die nieuwsgierig is om met TSO aan de slag te gaan! Lees meer>>

Teamtraining Traumasensitief Onderwijs

Deze training is bedoeld als belangrijke eerste stap voor schoolteams die op weg willen naar een traumasensitief onderwijsklimaat in hun school. De teamtraining bestaat uit vier modules, die gegeven worden op meerdere trainingsdagen, en een of meerdere werkmomenten. De teamtraining biedt vanuit theorie en praktijk inzicht in wat de impact van trauma & stress is op ontwikkeling en leren en hoe je deze leerlingen nog beter kunt begrijpen en steunen. 

We bieden de teamtraining aan op maat op basis van een voorgesprek op jouw locatie en kijken samen naar de gewenste planning en organisatie. Wil je meer weten over ons volledige aanbod voor een duurzame schoolontwikkeling TSO? Klik hier>>.

Duurzame schoolontwikkeling TSO

Schoolbrede TSO ontwikkeling vraagt om een duurzaam proces, waarin TSO stap voor stap zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. We ondersteunen je hoe je van eerste bevlogenheid groeit naar een schoolklimaat dat TSO ademt in de gehele organisatie. Dit doen we vanuit onze eigen kennis en ervaring binnen Orion. Samen met vaste TSO schoolcoaches van Expertisecentrum Orion maak je een meerjarenplan op maat dat voortbouwt op wat er goed loopt in jouw school en aansluit bij de leerstijl van jouw team. Lees meer>>.