Schoolbrede TSO ontwikkeling vraagt om een duurzaam proces, waarin TSO stap voor stap zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. We ondersteunen je bij hoe je van eerste bevlogenheid groeit naar een schoolklimaat dat TSO ademt in de gehele organisatie. Dit doen we vanuit onze eigen kennis en ervaring binnen Orion. Samen met vaste TSO schoolcoaches van Expertisecentrum Orion maak je een meerjarenplan op maat dat voortbouwt op wat er goed loopt in jouw school en aansluit bij de leerstijl van jouw team.

Het ‘Handboek bij de implementatie’ vormt hierbij de leidraad, samen met hoofdstuk 10 uit het boek ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen’. 

Binnen het aanbod duurzame schoolontwikkeling TSO bieden we:

 • Een voorgesprek met MT en kartrekkers in scholen.

 • Een introductieworkshop voor het schoolteam.

 • Deelname aan de train-de-trainer voor.

 • Trainingsdagen (2 tot 3 per schooljaar).

 • Werkmomenten tussen de trainingsdagen.

 • Schoolcoaching (4 keer per schooljaar).

 • Deelname aan verdiepende bijeenkomst(en) binnen het Amsterdamse TSO netwerk.

 • Veel praktijkvoorbeelden uit de TSO scholen van Orion.

Aanvullend:

 • TSO intervisie.

 • Een inspiratie bezoek aan één van de Orionlocaties .

 • Ondersteuning bij het opzetten van pilotgroepen.

 • Deelname aan de train-de-trainer TSO.

 • Overdracht van het jaarlijkse bijscholingsprogramma TSO voor nieuwe medewerkers.

 

De duurzame schoolontwikkeling TSO wordt op maat gemaakt. Kosten zijn op aanvraag. Neem contact met ons op.

 

Meer weten over Traumasensitief Onderwijs bij Orion? Lees hier meer over achtergrond en aanbod.