Leerlingen met autisme (autismespectrumstoornis, ASS) bezoeken alle niveaus van regulier en speciaal onderwijs. De talenten van deze kinderen als ook de aard en ernst van hun belemmeringen zijn zeer uiteenlopend. Diverse leer- en ontwikkelingsgebieden kunnen atypisch of vertraagd verlopen. Autisme kent dus vele gezichten. Niet voor niets spreekt men over een spectrum of over de stukjes van een puzzel die niet eenvoudig gelegd is. 

Passend onderwijsaanbod

Het Expertisecentrum Orion maakt zich sterk voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met (een vermoeden van) autisme. We hebben veel ervaring met het begeleiden van deze groep leerlingen en met het versterken van een autismevriendelijk klimaat op school. Zo hebben we specialistische aandacht voor gebieden die in de (leer-)ontwikkeling kwetsbaar zijn, zoals: sociale communicatie en contact, oplossend vermogen, flexibiliteit, verbeelding, zintuiglijke prikkelverwerking, executieve functies en motoriek. 

Centraal staat bij ons altijd het herkennen en begrijpen van een andere manier van waarnemen, denken, leren en communiceren. Geïnspireerd door diverse methodieken, scholingen en auteurs (o.a. Autisme Centraal Methodiek, Geef me de Vijf van Colette de Bruin, Martine Delfos) onderzoeken we samen met school vragen als: Hoe stemmen wij als leerkrachten af op deze leerlingen? Hoe zijn we in ons leeraanbod en in onze communicatie duidelijk, positief, expliciet en concreet? Wat is het individuele communicatieprofiel of de specifieke cognitieve stijl van deze leerling? Wat veroorzaakt en vermindert stress en angst? Hoe ondersteunen we op zo’n manier dat er meer grip en regie wordt ervaren? Wat bevordert het welbevinden, geluk en basisrust? Graag onderzoeken we samen met u de antwoorden op deze vragen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.