Op basis van de ondersteuningsvraag van de school, streeft het expertisecentrum ernaar de juiste afstemming te vinden. We werken vanuit de oplossingsgerichte benadering en zijn handelingsgericht. De focus ligt daarbij op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals én hun leerlingen. Vanuit onze ervaring in het speciaal onderwijs hebben wij een ruime expertise op het gebied van onder andere traumasensitief onderwijs, moeilijk verstaanbaar gedrag, autisme spectrum stoornis en licht verstandelijk beperkingen.

Door onze sterke wortels in het speciaal onderwijs zijn wij in staat onze kennis veelzijdig en actueel te houden.