Op basis van de ondersteuningsvraag van de school, streeft Expertisecentrum Orion naar het vinden van de juiste afstemming. We werken vanuit de oplossingsgerichte benadering en zijn handelingsgericht. De focus ligt daarbij op het versterken van competenties van onderwijsprofessionals én hun leerlingen. Vanuit onze ervaring in het speciaal onderwijs hebben we een ruime expertise op het gebied van onder andere traumasensitief onderwijs, moeilijk verstaanbaar gedrag, autismespectrumstoornislicht verstandelijk beperkingen, weerbaarheid en seksuele vorming, beeldbegeleiding en meerbegaafdheid.

Door onze sterke wortels in het speciaal onderwijs zijn we in staat onze kennis veelzijdig en actueel te houden.