Expertisecentrum Orion levert aan reguliere scholen een bijdrage aan passend onderwijs door het delen van kennis en ervaring vanuit het speciaal onderwijs. Onze kracht is dat we vanuit onze praktijkervaring in het speciaal onderwijs de vertaalslag maken naar de dagelijkse praktijk in het regulier onderwijs.

Het aanbod van Expertisecentrum Orion draagt bij aan het mogelijk maken van passend onderwijs aan leerlingen met speciale onderwijsbehoeften binnen de muren van de eigen school. Ons doel is zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning van het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Zo bieden we aan zoveel mogelijk leerlingen een passende plek. 

Op basis van de ondersteuningsvraag van de school streeft Expertisecentrum Orion ernaar de juiste afstemming te vinden. Expertisecentrum Orion biedt maatwerk waarbij de inhoud is afgestemd op de vraag van de school. We bieden ondersteuning op leerkracht- en schoolniveau. Voorbeelden zijn het uitvoeren van een observatie, klassenconsultatie, beeldbegeleiding of het verzorgen van een workshop, studiedag of training.

Kijk snel bij onze expertise voor uitgebreide informatie over onze specialisaties en ons aanbod aan webinars, workshops en trainingen.