Een veilig groepsklimaat waar een leerling tot leren komt, is wat elke school nastreeft. Maar hoe zorg je ervoor dat de klas een goed draaiende groep wordt, waar er een goede sfeer heerst en een gedeelde verantwoordelijkheid is? Hoe kun je als leerkracht invloed uitoefenen op de groepsdynamiek? 

Waarom bewust werken aan je groepsdynamiek?

Een goed pedagogisch leerklimaat is een voorwaarde, zodat een leerling zich ten volle kan ontwikkelen. In een positieve groepsdynamiek kennen en accepteren kinderen elkaars eigenschappen en kwaliteiten en zetten ze zich samen in voor de ontwikkeling van een positieve groep. 

Elke groep vormt zich volgens vaste fasen, met dat gegeven kun je als leerkracht de fasen herkennen en actief begeleiden. De theoretische achtergrond kun je vertalen naar praktisch handelen in de klas. Welk handelen van de leerkracht en welke acties zijn nodig en passend per fase en hoe kun je hier actief op inspringen? 

Helaas kan het ook zijn dat de klas niet positief gevormd is. Leerlingen hebben veel conflicten, kunnen niet rustig werken, praten veel door de les heen, zitten in vaste rolverdeling en interactiepatronen. Wat kun je dan als school doen om de groepsdynamiek te veranderen? 

Vanuit het expertisecentrum kunnen we meedenken met vraagstukken over groepsdynamiek. We bieden (team)trainingen aan over het vormen van een positieve groepsdynamiek, praktisch gericht en passend bij jullie eigen school. Hierdoor krijgt u de kennis en praktische handvatten om elk jaar weer een positieve groep te kunnen vormen.

Daarnaast bieden we voor de groepen die niet (geheel) positief gevormd zijn op maat gemaakte interventies. We analyseren samen met jullie de beginsituatie en de pijnpunten. Samen gaan we dan aan de slag om de groepsdynamiek positief te krijgen. 

Een voorbeeld van de mogelijkheden van het op maat traject is hieronder schematisch weergegeven:

Meer weten? Kijk dan bij onze workshops en trainingen of neem contact met ons op.