Volgens Rutgers is weerbaarheid en seksualiteit bij leerlingen met een beperking over het algemeen een onderbelicht thema. Sinds een aantal jaar maken seksualiteit en diversiteit deel uit van het curriculum primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Van kwetsbaar naar weerbaar

Vanuit het speciaal onderwijs is er een grote behoefte om bij onze (kwetsbare) leerlingen de weerbaarheid en de seksuele vorming steviger te verankeren in ons curriculum. Om die reden heeft een van onze scholen, de Van Koetsveldschool, zich gespecialiseerd in deze bijzondere onderwijsbehoefte: ‘’Van kwetsbaar naar weerbaar”.

Leerlingen worden binnen een veilige leeromgeving van de juiste informatie en vaardigheden voorzien in verschillende stadia van hun (seksuele) ontwikkeling. De school maakt gebruik van de leerlijn seksuele vorming vanuit de Centraal Educatieve Dienstverlening (CED) en heeft het digitaal lespakket Kriebels In Je Buik geïmplementeerd. De school informeert tevens de ouders over het lesproject en werkt nauw met ze samen.

Vanuit het Expertisecentrum Orion bieden we op dit thema: informatie, scholing en implementatietrajecten op andere reguliere basisscholen, SBO- en SO scholen.