Inspiratieworkshop ‘Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag”

Inspiratieworkshop ‘Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag”

Inspiratieworkshop ‘Effectief omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag”

Aanbieder

Expertisecentrum Orion

Datum

1 Jan 2025 van 14:30 tot 17:00

Deze inspiratieworkshop is speciaal voor schoolteams die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van gedrag. Het doel van deze teambijeenkomst is om schoolbreed stil te staan bij moeilijk verstaanbaar gedrag en ons bewust te worden van hoe hier passend mee om te gaan. Er wordt ingezoomd op helpende factoren en besproken op welke wijze het leerkrachtgedrag, binnen de schoolstructuur, een positieve bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de situatie. Hoe kijken we naar het gedrag van leerlingen vanuit de bestaande theorie en onze ervaringen in de praktijk en wat is onze eigen rol als professional? De datum van de workshop wordt in overleg bepaald.

Datum

1 Jan 2025 om 14:30

Thema

Gedrag

Training type

Workshop

Wat komt aan bod?

Tijdens deze workshop komen verschillende thema’s aan bod: 

  • Wanneer spreken we van moeilijk verstaanbaar gedrag?

  • Mentale instelling leerkracht

  • Basis op orde?

  • Een trauma-sensitieve benadering.

  • Leerkracht-leerlingrelatie 

  • Uitgaan van onderwijsbehoeften

  • Good Practices

Onze ervaring is dat scholen hierna met één of meer van deze onderwerpen verder aan de slag willen om kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Ook hierbij kan ondersteuning geboden worden door Expertisecentrum Orion.