Van Koetsveldschool

Speciaal onderwijs en begeleiding aan zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met een ernstige meervoudige beperking (niet motorisch) van 4 t/m 12 jaar.

Van Koetsveldschool